Angst voor inflatie op de beurs?


De afgelopen 10 jaar leek het er even op dat inflatie een fenomeen was uit het vetleden dat niet meer paste in deze tijd van nieuwe financiële werkelijkheden. Er was meer angst dat het westen zou kunnen gaan lijden aan de Japanse ziekte die deflatie heet. Gedurende vele jaren stegen de prijzen (gemiddeld) nauwelijks.

Dat had enerzijds te maken met de invoer van goedkope alternatieven uit het Verre Oosten met China voorop. Maar ook de bijna ongebreidelde financiële verruiming op de markten door het opkopen van obligaties door de Centrale Banken speelde een rol in zowel de VS als het westen. Het was derhalve een grote verrassing voor de experts dat de prijzen in de VS in het afgelopen jaar zijn gestegen met 4,2%. Dat is twee keer zoveel als gezond wordt geacht voor de economie. Inflatie is ineens weer een woord dat ook op de beurzen wordt gefluisterd.

Negatieve rente en chips

Het cijfer uit de VS bleef ook in Nederland niet onopgemerkt. Voor het eerst sinds lange tijd werd de rente op een 10-jarige staatsobligatie weer positief. Wie in kortere staatsleningen wil beleggen moet nog steeds geld toeleggen. Die vreemde situatie dat de lener geld toe krijgt in sommige gevallen, mag aan de ECB worden toegeschreven.

De Centrale Bank voor de EU heeft sinds de kredietcrisis voor € 4.000.000.000.000 (vier biljoen euro) aan obligaties opgekocht, waardoor er derhalve hetzelfde bedrag in de economie is gepompt. Daardoor werd de rente bewust laag gehouden. Het tekort aan chips op de wereldmarkt heeft nu echter duidelijk gemaakt dat inflatie altijd op de loer ligt.

Als dit tekort nog 2 jaar aanhoudt zoals de sector verwacht, zullen een aantal producten flink in prijs gaan stijgen de komende maanden. Er is ook veel (spaar)geld beschikbaar derhalve zullen consumenten naar verwachting ook bereid zijn die hogere prijzen te betalen. Dat is inflatie en hogere rente hoort daarbij. Een hogere rente is wellicht prettig voor spaarders maar minder voor wie een hypotheek heeft.

Inflatie en beleggen

Het is beslist nog niet zeker dat inflatie terug is, de cijfers uit de VS kunnen een strovuur blijken te zijn. Maar inflatie en een hogere rente zorgen in het algemeen voor lagere koersen. Door hogere rente ontstaan er andere mogelijkheden om rendement te maken. Beursbedrijven krijgen hogere lasten door hogere rente en kunnen hun producten en diensten moeilijker kwijt. Het is voor de particuliere belegger een goede reden om op te letten of inflatie weer een thema wordt. Beleggen is mogelijk via de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers