Zal een rentestijging ten koste gaan van de economie?


Het lijkt erop dat uit de woorden van Mario Draghi valt af te leiden dat het tijdperk van kwantitatieve verruiming in de EU het einde nadert. Geen bijna onbeperkte hoeveelheden aan euro’s meer, die in de economie worden gepompt om de rente op korte en lange termijn laag te houden en de bedrijven daarmee te verleiden om te lenen (tegen lage rente) om daarmee te investeren. De woorden van Draghi werden al gevolgd door een beperkte stijging van de lange kapitaalrente. Maar wat zijn de gevolgen voor de economie en voor u als belegger als de rente inderdaad weer zal gaan stijgen?

Banken profiteren

Misschien zijn we (en de banken zelf ook) het bijna vergeten, maar de kerntaak van een bank is om geld te lenen op korte termijn (van bijvoorbeeld spaarders) en dat op lange termijn weer uit te lenen aan bijvoorbeeld ondernemers of huizenkopers voor een hypotheek. Door het verschil tussen beide rentepercentages wordt geld verdiend. Dit noemt men ook wel de spread of de netto rentemarge. Bij een kleine spread wordt weinig verdiend en zal de bank alleen geld willen uitlenen aan partijen met een onberispelijk kredietverleden en voor risicoloze investeringen. Is de spread hoger, dan kan en zal er ook meer risico worden genomen. Ook hier geldt de simpele afweging dat meer winst niet mogelijk is zonder meer risico. Het is natuurlijk de taak van een (goede) bank om die risico’s ook te managen.

Zullen bedrijven hinder ondervinden?

Het lijkt natuurlijk logisch dat bedrijven met een hogere rente minder kunnen lenen en daardoor op de rem zullen trappen qua investeringen en nieuwe projecten. Maar de realiteit is momenteel dat de rente zo laag is geworden dat er meer dan voldoende ruimte naar boven is, zonder dat dit tot een probleem voor de winstgevendheid hoeft te leiden. Na enige aarzeling zullen bedrijven hun leengedrag dan ook weer op hetzelfde niveau houden.

Wat kunnen beleggers verwachten?

De huidige situatie met betrekking tot de rentestijging zal ongetwijfeld tot enige onzekerheid leiden. Op het moment dat Draghi duidelijk maakt dat het inderdaad voorbij is met het strooien van gratis geld, is een daling van de beurzen te voorzien. Als men daarna beseft dat de wereld ook niet vergaat als de rente omhoog gaat, zullen de koersen zich weer herstellen. Indien u met de juiste timing hiervan wilt profiteren, kies dan wel altijd voor een betrouwbare online broker bij het online beleggen.


Populair bij online brokers