Waardebepaling van een bedrijf


Als belegger in aandelen waardeert u een bedrijf op het moment dat u besluit aandelen in dat bedrijf te kopen. De waarde van het bedrijf bepaalt u dan immers op minimaal de prijs van het aandeel maal het aantal aandelen dat is uitgegeven. En hoewel die aandelenprijs op de beurs tot stand komt door middel van vraag en aanbod, zal het duidelijk zijn dat er toch meerdere grondslagen zijn die de waardering en dus de prijs van het aandeel bepalen. Er is nooit een absolute waardebepaling voor enig bedrijf, tenzij de onderneming geliquideerd wordt en de resterende opbrengsten aan de aandeelhouders worden betaald. Maar wat zijn dan de zaken die voor u als (beginnend) belegger de waarde bepalen? Gelukkig zijn er veel financiële gegevens bekend waarmee u aan de slag kunt.

Winst per aandeel

Het is iets dat u in vrijwel ieder financieel bericht van een beursgenoteerd fonds zult lezen: de winst per aandeel die het bedrijf over de verstreken periode heeft behaald, dan wel een indicatie voor de toekomst. Deze waarde kan behoorlijk veelzeggend zijn en meestal wordt dit belangrijke financiële kengetal uitgedrukt in de factor: aandeel/winst per aandeel. Daarbij betekent een factor 20 dat het bedrijf een winstpercentage behaalt van 5%, uitgedrukt in de waarde van het aandeel. Bij een factor 10 is dit dus 10% winst uitgedrukt in de waarde van het aandeel. Natuurlijk is deze factor niet de enige die de waarde van een aandeel bepaalt. Tenslotte gaat het u als huidig belegger vaak meer om de toekomstige winst (die altijd onzekerheid inhoudt) dan om het verleden. Verder is het ook van belang dat de kwaliteit van de winst in het verleden wordt beoordeeld. Als een bedrijf steeds hogere winsten per aandeel lijkt te behalen zal een belegger daar een hogere factor voor willen betalen, dan voor een bedrijf dat een vrijwel constante winststroom realiseert. Om die reden wordt voor een aantal grote technologiebedrijven, zoals Amazon, een veel hogere factor betaald, dan voor een bedrijf dat al heel lang een solide winst laat zien, zoals Shell. Voor Amazon hebben de huidige aandeelhouders de verwachting dat het bedrijf in de toekomst veel hogere winsten per aandeel zal behalen dan momenteel het geval is. Het zal daarbij ook duidelijk zijn dat het risico bij een dergelijke hoge factor navenant hoger zal zijn. Door deze hoge factor te betalen op dit moment neemt de belegger al een voorschot op de toekomst en profiteert hij pas nadat het bedrijf er inderdaad in slaagt de verwachtingen waar te maken.

Maak gebruik van de kengetallen die beschikbaar komen

Zeker als u met hefboom belegt, is het van belang dat u gebruikmaakt van de informatie die u van alle beursbedrijven kunt vinden. Winst per aandeel is hiervan een zeer belangrijk onderdeel.

Technische analyse is uiteraard niet gebaseerd op dit soort kengetallen. Beleggen met hefboom kan onder meer bij de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers