Technische correctie of meer?


Na een aanvankelijk goede start is er nu duidelijk een dip zichtbaar op de wereldwijde beurzen. Het is dus de vraag of er sprake is van een normale technische correctie of dat er meer aan de hand is waardoor deze plotselinge en relatief heftige daling kan worden verklaard. Daarom is het verstandig om ook te kijken naar de fundamenten en de omgevingsfactoren. Is de correctie niet meer dan een tijdelijk en gezonde teruggang of moeten ook particuliere beleggers voorzichtigheid betrachten in de komende periode?

De stijging in 2017 was bijzonder

Gedurende het gehele jaar 2017 waren er experts die de stijging in dat jaar als abnormaal kenschetsten. Het bijzondere in dat jaar was immers dat de stijging plaatsvond met een uitzonderlijk lage volatiliteit. Het leek er bijna op alsof er geen risico meer bestond op dalingen. Een dergelijke situatie is natuurlijk niet normaal en kon ook niet blijven voortduren. Als er dan weer een besef komt van risicoaanname, moeten vooral passieve marktpartijen die zich rustig hebben gehouden tijdens de lange periode van langzaam stijgende koersen gaan hakken in de portefeuille om de prestatie in stand te houden. Dit gedrag zorgt ervoor dat ook algoritmisch gestuurde verkopen worden getriggerd, waardoor een inzettende daling plotseling tot een felle en forse daling kan leiden, maar deze is slechts technisch als er geen fundamentele oorzaken aan te wijzen zijn en dat lijkt momenteel het geval te zijn.

Fundamenteel is alles nog in orde

De kwartaalcijfers hebben vooral in de Verenigde Staten laten zien dat het fundamenteel goed zit bij de bedrijven. Winstcijfers over het afgelopen kwartaal waren conform verwachting of zelfs beter en de prognoses voor 2018 zijn bemoedigend. De huidige correctie is dus niet gebaseerd op onzekerheid over de bedrijfscijfers. Ook de onzekerheden op financieel en politiek gebied zijn in 2018 niet toegenomen. Men kan zelfs spreken van rust op zowel het financiële als het politiek toneel in de eerste weken van dit jaar. Ook hierdoor is de correctie dus niet te verklaren. Deze technische correctie biedt kansen, maar vergeet ook de risico’s niet.

Indien deze correctie inderdaad van technische aard is, biedt deze kansen voor met name beleggers met een wat langere horizon, van 10 tot 15 jaar. Dit lijkt dan een mooi moment om in te stappen en te profiteren van een tijdelijk laag koersniveau. Onderschat echter de gevaren zeker niet, de stijging van 2017 is nog vrijwel geheel intact gebleven en de volatiliteit is momenteel wel toegenomen. Indien u met hefboom wilt profiteren van de huidige situatie op de beurzen, kies dan voor een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.


Populair bij online brokers