Reverse listing aan banden gelegd?


Soms is het een doorn in het oog voor beleggers en soms worden ze toegejuicht. Bij reverse listing neemt een bedrijf alle aandelen over van een bestaand, leeg beursfonds. Ook in Amsterdam zijn er momenteel nog veel bedrijven die het niet hebben gered na hun beursgang, maar nog wel zijn genoteerd, meestal op de kleine lokale beurs. De aandelen van deze fondsen zijn in principe waardeloos, maar ze kunnen wel dienen om de stap te maken naar beursnotering zonder dat daar veel voorwaarden aan verbonden zijn. Uiteraard moet de nieuwe eigenaar van het lege beursfonds daarna op de markt proberen zijn aandelen te slijten om groeiplannen te realiseren. Deze vorm van beursgang lijkt eigenlijk toch geen probleem te moeten vormen.

De hebzucht van beleggers

Een van de redenen waarom reverse listing tot problemen kan leiden, is dat de hebzucht die iedere belegger toch ten dele in zich heeft een rol kan gaan spelen. Bij een reverse listing ontstaat altijd het idee dan de aandelen goedkoper zijn dan bij een normale beursgang en dat vooral in het begin de eerste kopers van aandelen hiervan kunnen profiteren. Dat komt wellicht mede door het gevoel dat een normale beursgang altijd grote kosten met zich meebrengt in de vorm van een prospectus en een bank die de emissie moet begeleiden. En het is natuurlijk ook een feit dat deze voornoemde zaken miljoenen kosten. Vaak zijn de bedrijven die naar de beurs gaan via een reverse listing ook te klein om deze kosten te kunnen dragen. Maar juist die prospectus en de begeleiding van een financiële expert zorgen er vaak voor dat de belegger in ieder geval op een zo correct mogelijke wijze wordt geïnformeerd over de emissie en zich ook een beeld kan vormen van de vraagprijs op basis van gecontroleerde cijfers. Dat het ook dan af en toe fout kan gaan, zal iedere belegger ook bekend zijn. De namen Nina Brink en World Online zullen beslist nog niet zijn vergeten.

Verscherpte aandacht

Euronext heeft inmiddels aangegeven dat reverse listing en lege beurshulzen verscherpte aandacht hebben van de beurs. Ingewijden denken echter niet dat het de bedoeling is om het gebruik van lege hulzen te gaan verbieden. Eerder zou de controle op deze vorm van beursgang worden verscherpt door bijvoorbeeld toch een soort van prospectus verplicht te stellen. Ook zouden er extra financiële toelichtingen van dergelijke bedrijven worden verwacht in de eerste jaren na beursgang om het toezicht in die periode ook te kunnen verscherpen. Naar verluid zouden deze regels ook gaan gelden voor bedrijven die reeds eerder via deze procedure naar de beurs zijn gegaan.


Populair bij online brokers