Relatief onbekende beleggingsproducten: CoCo’s


Voor een beginnend belegger zullen veel termen in de financiële wereld nog relatief onbekend zijn. Maar ook gevorderde beleggers zullen soms zaken tegenkomen die ze nog niet eerder hebben gezien en waarvan ze het bestaan niet eens hadden vermoed. Het is niet onmogelijk dat de CoCo’s tot die producten behoren.

De CoCo’s, voor een selecte groep beleggers bedoeld

CoCo’s staat voor Contigent Covertible Securities. Deze producten worden uitsluitend door banken uitgegeven en hebben een hoog rendement. Het rendement wordt gevormd door de rente die jaarlijks wordt betaald op de hoofdsom. CoCo’s kunnen het best vergeleken worden met obligaties, maar dan wel met bijzondere voorwaarden. In de eerste plaats hebben de leningen een eeuwigdurende looptijd, maar de uitgevende partij kan wel naar believen vervroegd aflossen wanneer haar dat uitkomt. Verder kan de bank besluiten om de coupons (rente) op de obligaties niet uit te betalen indien de bank in een financiële situatie terechtkomt waardoor ze volgens de eigen regelgeving (of die van een toezichthouder) geen rente meer mag betalen. Vaak is er nog een derde groot risico verbonden aan de CoCo’s. Wanneer de bank bepaalde kapitaalratio’s niet meer kan halen, wordt namelijk een deel of het gehele bedrag van de CoCo’s afgeschreven en blijft de belegger achter met lege handen. Met zoveel risico lijkt het eigenlijk niet waarschijnlijk dat dit product ergens gretig aftrek zal vinden, tenzij de rente enorm hoog is. Onze eigen ABN Amro bank heeft ook CoCo’s uitgegeven in 2015 en de rente daarop bedraagt 5,75%. In totaal hebben Europese banken momenteel een bedrag uitstaan van € 182 miljard waarvan het grootste deel in handen is van beleggers buiten Europa. Door particuliere beleggers wordt nauwelijks in dit product belegd en dat heeft behalve met de complexiteit en risico’s ook te maken met het minimumbedrag. De minimale handelshoeveelheid is namelijk € 100.000 en vaak zelfs een veelvoud daarvan.

Waarom beleggen institutionele beleggers in CoCo’s

In deze tijd dat de rentes op spaarrekeningen en obligaties bijzonder laag zijn, kan een redelijke rente alleen worden gehaald met veel risico’s. Sommige grote beleggers hebben de plicht om hun middelen te beleggen. In dat soort gevallen kunnen CoCo’s een optie zijn. Indien de rente nog veel jaren op het huidige niveau van tegen de 0% blijft hangen, zullen de opbrengsten van CoCo’s immers het risico dat de hoofdsom niet volledig wordt afgelost inlopen. Soms wordt het nemen van risico’s beloond. Als u toch voor CoCo’s zou gaan, is het verstandig een betrouwbare online broker te zoeken.


Populair bij online brokers