Search


[searchandfilter id="178"]

NEWS

Wat kunt u als belegger van het vierde kwartaal verwachten?


Tot dusverre is 2017 een goed jaar geweest voor de aandelenbeurzen in het westen. Vooral de eerste 6 maanden lieten een stijging zien waardoor met name in de VS record na record werd gebroken. Europa deed het wat rustiger aan. En in het derde kwartaal ontstond er wat onrust op de beurzen vanwege de gespannen toestand rond Noord-Korea. Beleggers zijn met name ongerust over de woorden van de Amerikaanse president Trump die regelmatig lijkt te suggereren dat zijn land een militaire optie niet langer uitsluit. Ook experts kunnen erg moeilijk inschatten wat een dergelijke actie voor gevolgen op het wereldtoneel zou kunnen hebben.  Toch wist de Nederlandse AEX er in het laatste dagen van het kwartaal nog de hoogste stand van dit jaar uit te persen.

Politiek en renteontwikkeling

De positieve ontwikkeling op de beurzen tot dusverre dit jaar werd natuurlijk vooral gestuwd door de economische groei die na vele jaren weer eens uitbundig is te noemen. Veel beursbedrijven konden hiervan profiteren door aanzienlijk betere resultaten te laten zien. Naar verwachting zal deze trend zich in het vierde kwartaal voortzetten. Maar juist die economisch positieve ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor de centrale banken in de VS en Europa om de marktrente sneller te laten oplopen dan in eerdere instantie was bedoeld. De Bank of England liet onlangs al voorzichtig weten dat in Groot-Brittannië renteverhogingen wellicht eerder aan de orde zullen zijn dan men had gedacht. Zeker gelet op het huidige beursniveau is het niet onaannemelijk dat bij een hogere rentevergoeding veel geld die kant op zal stromen. De afgelopen jaren is die risicoloze weg immers bijna geheel afgesloten door te lage vergoedingen.

Maar misschien liggen de risico’s voor het vierde kwartaal vooral in de politiek. Natuurlijk is het probleem van het Noord-Korea nog steeds actueel en zijn er vrijwel iedere dag nieuwe spanningen te melden. Maar ook dichter bij huis, in Europa althans, zijn er zorgen over met name de afwikkeling van Brexit. De Engelse regering liet onlangs weten dat zij ook een scenario voorbereidt waarin rekening wordt gehouden dat er geen overeenkomst met de EU tot stand zal komen. Natuurlijk is dit verstandige politiek voor het thuisfront, maar in Brussel zullen de wenkbrauwen zijn gefronst na dergelijke uitspraken. Tenslotte is bij beide partijen bekend dat Groot-Brittannië een rekening zal moeten voldoen waarvan alleen de hoogte nog niet bekend is.

Zet de trend door of keert het tij?

De beurzen zijn al in enige tijd aan een opmars bezig en een trend negeren is nooit verstandig. Toch is het de vraag in hoeverre de onzekerheden de twijfels zullen doen terugkeren. Voorzichtigheid lijkt een uitstekende keuze in het vierde kwartaal.

Ziet u een zwarte zwaan aankomen?


Inmiddels is het al weer 10 jaar geleden dat Nassim Nicholas Taleb zijn boek schreef over zwarte zwanen. Het ging hierbij over de impact van het hoogst onwaarschijnlijke. Zwarte zwanen werden deze gebeurtenissen genoemd. Ze komen op alle terreinen voor, ook in de financiële wereld. Taleb noemde deze zaken ‘zwarte zwanen’, omdat er vroeger in het Engels een spreekwoord was waarin over zwarte zwanen werd gesproken als iemand een verhaal vertelde waar niemand geloof aan kon hechten. Niemand had tenslotte ooit een zwarte zwaan gezien en witte zwanen leken de enige optie. Totdat in Nieuw-Zeeland een ras van zwarte zwanen werd ontdekt. Het hoogst onwaarschijnlijke was toch gebeurd.

De kredietcrisis

Inmiddels is het al bijna vanzelfsprekend om te veronderstellen dat ‘men’ de kredietcrisis had moeten zien aankomen en het daarom niet eens een zwarte zwaan genoemd mag worden. Maar in het boek ‘The big short’ van Michael Lewis wordt maar al te duidelijk gemaakt dat vrijwel de hele financiële markt ervan was overtuigd dat de kwaliteit van de hypotheekschulden voldoende was  gedekt door het onderpand. De securitisatie was dan ook niet bedoeld om een probleem te exporteren en elders neer te leggen, maar een serieuze poging om meer hypotheken te kunnen uitgeven in eigen land. Maar het hoogst onwaarschijnlijke gebeurde en de onroerendgoedmarkt stortte in. Een van grootste mondiale kredietcrises was geboren. Het zwarte-zwaanaspect wordt het meest duidelijk als men beseft hoeveel financiële experts over de hele wereld niet bereid waren te geloven dat dit proces tot een grote crisis zou gaan leiden.

Het onwaarschijnlijke

Op het moment dat u deze woorden leest, zal een mogelijke zwarte zwaan in Duitsland waarschijnlijk niet zijn opgetreden. Iedereen zal beseft hebben dat een forse nederlaag van Angela Merkel en haar CDU een enorme impact zou hebben op de beurzen. De hele financiële wereld, niet alleen in Duitsland, gaat er inmiddels van uit dat de CDU op een overwinning afstevent en Merkel aan een vierde termijn als bondskanselier kan beginnen. Wie heeft er dan ook een positie waarin van een nederlaag van Merkel wordt geprofiteerd? Het is als belegger vrijwel onmogelijk om te speculeren op zwarte zwanen, omdat ze daarvoor gewoon te weinig voorkomen. Toch is het voor iedere belegger verstandig om te realiseren dat het onwaarschijnlijke af en toe gebeurt en het daarom verstandig is om altijd de portefeuille te beschermen tegen bijzondere omstandigheden. Producten met hefboom kunnen daar vaak uitstekend voor gebruikt worden.

Bijzondere beleggingsproducten: cat bonds 


Cat bonds; het is goed mogelijk dat u als particuliere belegger nog nooit heeft gehoord van deze bijzondere obligaties. Ze zijn bedoeld voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Het zijn obligaties die een rente geven van in het algemeen 5% of meer boven de normale marktrente en een looptijd hebben van een beperkt aantal jaren: in het algemeen 2 of 3. Het bijzondere aan deze cat bonds is dat de hoofdsom alleen wordt terugbetaald als een specifieke ramp zich in die periode niet heeft voorgedaan. Is er echter wel sprake van die catastrofe, dan gaat het geld naar de gedupeerden. De hoge rente gaat dus ook gepaard met een groot risico.

Pensioenfondsen zijn lyrisch

In deze tijd dat er voor institutionele beleggers maar weinig rente te halen valt op gewone obligaties, is dit een product dat vooralsnog met gejuich is ontvangen, al hebben een aantal bonds de laatste tijd ook klappen opgelopen.

Het idee voor de cat bonds is ontstaan na orkaan Andrew in 1992. De schade was destijds zo enorm dat vele verzekeringsmaatschappijen hier een behoorlijke dreun van hebben gekregen. Door de cat bonds zijn de gevolgen voor deze maatschappijen wat minder extreem bij een grote ramp. De cat bonds gelden dan ook vooral voor orkanen in de VS en vergelijkbare rampen. In Europa zijn er geen cat bonds uitgegeven.

Ook andere instanties hebben al gebruik gemaakt van dit fenomeen. Zo heeft de voetbalorganisatie FIFA in 2006 cat bonds uitgegeven op het risico dat het wereldkampioenschap voetbal niet door zou gaan. De omvang van de lening was $ 260 miljoen en de inschrijvers konden de rente incasseren, omdat het kampioenschap gewoon werd gehouden. Momenteel staan er cat bonds open voor $ 20 miljard. Dat bedrag is relatief laag ten opzichte van de totale markt, maar men verwacht een groei tot boven de $ 100 miljard.

Ook voor particuliere beleggers?

Experts zien de cat bonds als een goede belegging voor met name institutionele beleggers als onderdeel van een gespreide portefeuille. Als afzonderlijke belegging zijn de bonds te risicovol.  

Op de markt voor de bonds is gebleken dat die nauwelijks bewegen, totdat het orkaanseizoen in de VS aanbreekt. Bij andere mogelijke rampen loopt de koers in het algemeen steeds meer op naarmate de einddatum nadert. Maar de feitelijke handel is tijdens de looptijd zeer miniem.

Cat bonds zijn derhalve een product waarvoor er nooit een grote markt zal zijn. Het is echter zeker niet onmogelijk dat een dezer dagen een vermogensbank de bonds gebruikt voor een speciaal product voor particulieren. In dat geval heeft u via dit artikel al enige kennis daaromtrent kunnen vergaren.

Reverse listing aan banden gelegd?


Soms is het een doorn in het oog voor beleggers en soms worden ze toegejuicht. Bij reverse listing neemt een bedrijf alle aandelen over van een bestaand, leeg beursfonds. Ook in Amsterdam zijn er momenteel nog veel bedrijven die het niet hebben gered na hun beursgang, maar nog wel zijn genoteerd, meestal op de kleine lokale beurs. De aandelen van deze fondsen zijn in principe waardeloos, maar ze kunnen wel dienen om de stap te maken naar beursnotering zonder dat daar veel voorwaarden aan verbonden zijn. Uiteraard moet de nieuwe eigenaar van het lege beursfonds daarna op de markt proberen zijn aandelen te slijten om groeiplannen te realiseren. Deze vorm van beursgang lijkt eigenlijk toch geen probleem te moeten vormen.

De hebzucht van beleggers

Een van de redenen waarom reverse listing tot problemen kan leiden, is dat de hebzucht die iedere belegger toch ten dele in zich heeft een rol kan gaan spelen. Bij een reverse listing ontstaat altijd het idee dan de aandelen goedkoper zijn dan bij een normale beursgang en dat vooral in het begin de eerste kopers van aandelen hiervan kunnen profiteren. Dat komt wellicht mede door het gevoel dat een normale beursgang altijd grote kosten met zich meebrengt in de vorm van een prospectus en een bank die de emissie moet begeleiden. En het is natuurlijk ook een feit dat deze voornoemde zaken miljoenen kosten. Vaak zijn de bedrijven die naar de beurs gaan via een reverse listing ook te klein om deze kosten te kunnen dragen. Maar juist die prospectus en de begeleiding van een financiële expert zorgen er vaak voor dat de belegger in ieder geval op een zo correct mogelijke wijze wordt geïnformeerd over de emissie en zich ook een beeld kan vormen van de vraagprijs op basis van gecontroleerde cijfers. Dat het ook dan af en toe fout kan gaan, zal iedere belegger ook bekend zijn. De namen Nina Brink en World Online zullen beslist nog niet zijn vergeten.

Verscherpte aandacht

Euronext heeft inmiddels aangegeven dat reverse listing en lege beurshulzen verscherpte aandacht hebben van de beurs. Ingewijden denken echter niet dat het de bedoeling is om het gebruik van lege hulzen te gaan verbieden. Eerder zou de controle op deze vorm van beursgang worden verscherpt door bijvoorbeeld toch een soort van prospectus verplicht te stellen. Ook zouden er extra financiële toelichtingen van dergelijke bedrijven worden verwacht in de eerste jaren na beursgang om het toezicht in die periode ook te kunnen verscherpen. Naar verluid zouden deze regels ook gaan gelden voor bedrijven die reeds eerder via deze procedure naar de beurs zijn gegaan.

Is de S&P 500 nog wel veilig?


De S&P 500 wordt de meest betrouwbare index genoemd van de Amerikaanse effectenmarkt en daarmee eigenlijk van de wereld. De index is samengesteld uit de 500 grootste Amerikaanse fondsen gemeten naar marktkapitalisatie en wordt opgemaakt door kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Door de brede samenstelling is dit de index bij uitstek voor experts en beleggers die zich richten op de Amerikaanse markt. Bij het publiek en de pers is de Dow Jones beter bekend, maar deze vormt een minder goede indicator vanwege het beperktere aantal opgenomen aandelen. De S&P bestaat al sinds 1957, al zaten er oorspronkelijk slechts 233 aandelen in. Belangrijk is dat de S&P 500 niet gelijk gewogen is, er is overigens ook een versie waarbij ieder aandeel 0,2% van de index bepaalt. In de originele index is er echt sprake van een weging naar gelang de marktkapitalisatie tot een bepaald maximum.

FAANMG wordt steeds groter

De Amerikanen hebben een grote voorkeur voor afkoringen en dat geldt ook voor de grootste aandelenfondsen ter wereld. FAANMG staat voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft en Google. Inderdaad een rij namen die klinken als een klok. Deze aandelen, die allen uit de technologische hoek komen, zijn de afgelopen jaren goed geweest voor maar liefst 50% van de stijging van de index, terwijl ze in marktkapitalisatie ‘slechts’ 15% vertegenwoordigen. Het enorme succes van juist deze aandelen lijkt veel te maken te hebben met het feit dat beleggers risico zijn gaan mijden na de forse stijgingen van de afgelopen tijd. Men lijkt daarbij te zoeken naar een gegarandeerd rendement, ook in de vorm van koerswinst, en dat lijken deze fondsen te kunnen bieden. Maar juist die jacht op zekerheid in een beperkt aantal fondsen lijkt te zorgen voor een constante toestroom van kapitaal, waardoor het effect ontstaat dat deze ‘zoekers naar zekerheid’ zelf mede de aanleiding lijken te zijn geworden voor de forse koersgroei van FAANMG. Dat lijkt een mogelijke bubbel te veroorzaken, terwijl de beleggers deze juist wensen te vermijden. Op een moment dat velen verwachten dat de bullmarkt, die al bestaat sinds 2008, tot een einde zal komen, heeft de grote belangstelling voor deze fondsen een zelfversterkend effect dat juist grote klappen zou kunnen betekenen voor wie nu nog instapt.

Profiteert u van de huidige ontwikkeling

Wellicht liggen er roerige tijden in het vooruitzicht als de bullmarkt inderdaad tot een einde komt. Ook bij de S&P 500 liggen er dan goede kansen voor avontuurlijke beleggers met hefboom. Gebruik altijd wel een betrouwbare online broker wanneer u gaat online beleggen.

Mechanisch beleggen


Teneinde spreiding aan te brengen in hun portefeuille kiezen veel beleggers ervoor om met een deel van hun vermogen passief de index te volgen. Het is in feite het navolgen van John Bogle die in 1975 het Vanguard 500 Index Fund oprichtte. Hiermee wilde hij aantonen dat de beste manier om een goede rendement te behalen op een portefeuille eruit bestond om zo min mogelijk kosten te maken en daarom een passieve beleggingsstijl te volgen. Velen zijn John Bogle gevolgd en hebben proberen aan te tonen dat het vrijwel altijd lonender is om voor het basisdeel van de belegging een mandje te vormen met aandelen waarmee de een of andere index wordt gevolgd.

Een schepje er bovenop

Omdat dit passief beleggen vaak plaatsvindt via een beheerder, zijn er ook variaties ontstaan waarbij de beheerder zijn meerwaarde dient te bewijzen door de index die wordt gevolgd te verslaan. Dat wordt uiteraard ook als reden gebruikt om de provisie te verhogen, al dan niet op no cure no pay basis. Hierbij spreken we dan van smart bèta. Om smart bèta te realiseren wordt de index niet meer klakkeloos gevolgd, maar wordt er gepoogd deze te verslaan door iets extra’s toe te voegen. Dat kan een extra fonds zijn, maar ook een andere verhouding tussen de aandelen dan volgens de index of bijvoorbeeld door eerder of later fondsen af te stoten. Hierdoor lijkt deze manier van beleggen al meer op het actieve beheren dat juist door John Bogle werd verfoeid, omdat de extra kosten ten laste zouden gaan van het rendement.

In vrijwel alle indices die zich met mechanisch beleggen bezighouden zitten de FAAAM aandelen opgenomen. Het is bijna onmogelijk om deze te negeren, ongeacht de sector waarop de indexbelegger zich richt. Facebook, Alfabet (Google), Apple, Amazon en Microsoft hebben een gezamenlijke beurswaarde van meer dan $ 3.000 miljard en toonden een winst van $ 109 miljard in het afgelopen boekjaar. Gelet op het enorme gewicht van deze aandelen die een waarde vertegenwoordigen die groter is dan vele nationale beurzen, is het bijna onvermijdelijk dat ze in iedere index worden opgenomen. En daarbij mag de mechanische belegger dan niet kijken naar de fundamentals. Tenslotte is een koers-/winstverhouding zeker niet laag. Het ontstaan van deze beursreuzen die verhoudingsgewijs veel groter zijn geworden dan de vroegere oliereuzen, zou op termijn een invloed kunnen hebben op het passief beleggen dat John Bogle in 1975 niet kon voorzien. Zeker een punt om rekening mee te houden indien u kiest voor deze manier van beleggen.

Kies ook voor spreiding in uw beleggingsstijl

Indexbeleggen is eenvoudig, kost weinig tijd en zorgt voor beperkte kosten. De rendementen kunnen echter ook nooit zo hoog zijn als bij het gebruik van een hefboom. De keuze om deels voor hefboom te kiezen is een zeer persoonlijke en hangt af van uw doelstellingen. Ga in ieder geval altijd wel voor een betrouwbare online broker. Deze vind u in ons duidelijke overzicht!

De strijd tussen fossiele en duurzame energie


Bent u er al uit en heeft u de keuze gemaakt tussen beleggen in fossiele of duurzame energie? Steeds meer stemmen klinken op die zeggen dat de fossiele energie op het einde loopt en dat beleggen in duurzame energie dus minder risicovol en meer lonend zal zijn. De tijd dat iedere gespreide portefeuille was gebouwd rondom een basis van Shell-aandelen lijkt definitief voorbij. Maar is dat aanleiding om deze sector te mijden vanaf heden? Een aantal grote beleggers hebben die keuze al wel gemaakt.

Oliegelden niet langer belegd in fossiele energie

Het Noorse staatspensioenfonds is het  grootste sovereign wealth fonds ter wereld met een belegd vermogen van meer dan € 850 miljard. Het fonds is volledig opgebouwd uit olie en gasinkomsten van de Noorse overheid. Beleggen in fossiele grondstoffen zal echter niet meer plaatsvinden. Ook 60.000 particulieren en 684 beleggingsinstellingen hebben inmiddels toegezegd hun investeringen in olie, gas en kolen te zullen verminderen. Samen zijn deze partijen goed voor een totaal belegd vermogen van $ 5,2 biljoen.

De belangrijkste redenen om de fossiele energie af te zweren zijn het milieuaspect en het (inmiddels) risicovolle karakter van dit soort beleggingen. In Nederland heeft de financiële wereld er bij de overheid ook op aangedrongen dat zij zich volledig zal inzetten voor energietransitie. Dat komt helemaal overeen met de ideeën van Klaas Knot, president van de Nederlandse bank.

Fossiele energie is nog niet uitgespeeld

Ondanks de signalen dat de fossiele energie een verloren strijd voert, is deze op het moment nog steeds dominant. Experts verwachten dat de vraag naar olie de komende twintig jaar nog steeds zal blijven groeien. Een belangrijke factor in deze strijd is ook de schalierevolutie in de VS. De OPEC en andere traditionele olieleveranciers lijken niet langer in staat om de prijs van het zwarte goud op de door hen gewenste hoogte te krijgen en te houden. De Amerikaanse ‘schalieboeren’ grijpen elke kans bij productiebeperking aan om de markt te overspoelen met hun olie. Hierdoor wordt het moeilijker voor duurzame energie-initiatieven om hiermee concurrerend te zijn. Maar aan de andere kant zal het volgens Bloomberg over 5 jaar al goedkoper zijn om duurzame energie op te wekken in diverse belangrijke landen zoals de VS, China en India.

De keuze is zoals zo vaak aan u, de belegger. Volgt u de duurzame energie enthousiastelingen of denk u dat er nog wel wat te verdienen valt met de fossiele industrie? Maak de juiste keuze, ook voor een betrouwbare online broker. Vergelijk het overzicht en kies voor een online broker naar keuze!

Kansen voor beleggers in Rusland?


Het zit Trump nog niet mee om de verhoudingen tussen de VS en Rusland te verbeteren, ondanks zijn pogingen om met Poetin tot overeenstemming te komen op een aantal punten. Zo werd het aantal sancties tegen Rusland uitgebreid, ondanks verzet van Trump. Maar hij kon zich niet verzetten tegen een grote meerderheid van de volksvertegenwoordigers in het congres en de senaat. Dat zou later te veel problemen opleveren, dus boog Trump en accepteerde hij deze beslissing tegen zijn eigen wens in. Het maakt in ieder geval wel duidelijk dat Trump in de VS meer rekening moet houden met zijn parlement dan Poetin in zijn land hoeft te doen.

Rusland meer dan olie?

De recessie in Rusland is erg diep geweest, als een combinatie van de sancties van het westen en de ineenstorting van de olieprijs. Vele kwartalen heeft Rusland de economie zien krimpen en moest er ook door de overheid fors worden bezuinigd. Inmiddels lijken de problemen echter deels overwonnen. De groei in het laatste kwartaal (op jaarbasis) bedroeg 2,5 % en dat is het beste cijfer in 3 jaar tijd. Voor heel 2017 verwacht het Russische Ministerie van Economische Zaken ook een dergelijke stijging. De Centrale Bank van het land is iets voorzichtiger, maar is ook overtuigd van een groei die een einde zal maken aan de recessie.

De economie kromp in 2014 en 2015 zeer fors en stabiliseerde enigszins in 2016. Nu lijkt de weg naar groei weer ingezet en dan is toch een bijzondere prestatie, omdat de sancties niet zijn verminderd of zelfs zijn uitgebreid en ook de olieprijs (en de inperking van de productie) heeft nog geen echt herstel getoond. Derhalve heeft Rusland de huidige groei vooral aan andere zaken van de economie te danken. Rusland heeft al meerdere jaren de intentie om de oliegelden, behalve voor een verbetering van de leenstandaard in het land, ook in te zetten van een verbetering van de economie in het algemeen en de infrastructuur in het bijzonder. Nog steeds zijn er weinig exportproducten waarin Rusland uitblinkt, behoudens wellicht wapens, maar er zijn andere delen van de economie die zijn verbeterd. De landbouw is inmiddels behoorlijk gemoderniseerd en verder vormen de visserij en de bosbouw inmiddels belangrijke bronnen van inkomsten. Daarnaast zijn de chemische industrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie in ontwikkeling en worden die steeds belangrijker. Hierdoor is het mogelijk dat de gemiddelde Rus zijn hogere inkomen ook kan besteden aan binnenlandse producten, terwijl het land ook voor buitenlandse investeerders steeds interessanter wordt.

De toekomst

Voor de recessie van 2014 steeg de economie jaarlijks bijna 6,5% mede door de toename van de olieprijzen. Zover is het nog niet, maar wellicht is de Russische beurs voor de avontuurlijke belegger ook weer een optie.

Online beleggen: Risicoloos bestaat niet


De spaarrente is erg laag en lijkt nog lager te worden. Dus ziet u de advertenties weer veel vaker: de vastgoed cv’s, scheepvaart cv’s, windmolens en andere groene en exotische zaken. Ze hebben allemaal één ding gemeen, ze bieden u een relatief hoog rendement en beloven dat u maar weinig risico loopt. Natuurlijk zijn er in het verleden al wat missers geweest, in sommige gevallen door oplichting en in andere gevallen gewoon door tegenvallende resultaten. Het is immers zo simpel: men biedt u deze rente beslist niet aan als men het geld elders goedkoper kan krijgen en geld is erg goedkoop op het ogenblik. Hoe hoger de beloofde rente, hoe hoger het risico. Maar hoe zit het dan met lage rente zonder risico?

Obligaties

Een obligatie is een lening van een overheid of bedrijf. Als belegger kunt u beleggen in obligaties, u verschaft dan in feite een lening aan een overheid of bedrijf. Als vergoeding voor het verstrekken van een dergelijke lening ontvangt u vaak een rente, couponrente genaamd. De definitie is duidelijk genoeg, maar weinig particulieren zullen momenteel obligaties in de portefeuille hebben. De reden is eenvoudig; vaak is de coupon vergelijkbaar met de rente op een spaarrekening. In dat geval heeft het natuurlijk weinig zin om het extra risico te nemen van een obligatie. Toch zijn beleggers vaak op zoek naar meer zekerheid, vooral in tijden als de beurs het een tijdlang erg goed heeft gedaan. Daarom neemt momenteel het aantal advertenties van obligatiefondsen duidelijk weer toe. De boodschap die zij geven is de volgende: u krijgt relatief weinig rendement, maar loopt ook nauwelijks risico. Maar is die boodschap wel waar? Deze fondsen zitten momenteel vol met obligaties waarop nauwelijks rente wordt vergoed en waarvoor een relatief hoge koers is betaald. Door coupons op wat oudere obligaties zijn ze echter wel in staat om een iets hogere rente te betalen dan op een spaarrekening. Wat gebeurt er echter als de rente weer omhoog gaat? Natuurlijk zullen de obligaties dan met tientallen procenten in waarde dalen, de beleggers in deze fondsen zullen weer op zoek gaan naar andere zaken en de verliezen zullen groot zijn. Natuurlijk kan niemand voorspellen of de rente binnen nu en een jaar of pas over 20 jaar zal stijgen. Echter de boodschap is ook hier duidelijk: er is een (behoorlijk groot) risico aanwezig.

Beleggen als enige optie

Beleggen houdt risico’s in. Maar momenteel lijkt geen enkele andere beleggingscategorie behalve de risico’s ook voldoende kansen op rendement te bieden. Beleg altijd verstandig en kies een goede online broker.

De Sharpe Ratio


Als belegger maakt u iedere dag keuzes, ook als die er slechts uit bestaan een bestaande positie te handhaven of geen nieuwe aan te gaan. Natuurlijk zullen de meeste beleggers dit doen op basis van afwegingen en niet (alleen) maar gevoel. Maar als u een keuze hebt genaakt om aan bepaalde assets de voorkeur te geven boven andere, is er dan een mogelijkheid om deze keuze te checken, althans in grote lijnen? Kortom hoe gaat u achteraf beoordelen of uw keuze de juiste is geweest?

Performance afgeleid tegen beweeglijkheid

William Sharpe is een Amerikaanse financieel econoom die geboren werd in 1934 en in 1990 de Nobelprijs voor economie won. Zijn ratio is redelijk simpel en kan worden gebruikt om te toetsen of een voorkeur voor een bepaalde belegging de juiste is qua risico/ rendement. Voor de Sharpe Ratio wordt van het rendement eerst de risicovrije rente van het resultaat afgetrokken. Deze kan iedere belegger immers realiseren zonder zich op de markt te hoeven begeven. Als de ratio daarna tussen de 0 en de 1 blijft, is dat redelijk normaal, boven de 1 is het resultaat goed en boven de 2 is het rendement uitstekend.

Wilt u uw eigen prestatie op beleggingsgebied beoordelen, bereken dan ook de Sharp ratio eens voor uw portefeuille. Natuurlijk geeft een langere periode een meer zuivere uitkomst. Voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 kunt u de volgende rekensom hanteren: Bereken het rendement over het totaal vermogen dat u heeft behaald met uw vermogen en verminder dat met 1,97%. Het percentage dat u dan overhoudt is de Sharpe Ratio en geeft een indicatie van de juistheid van uw keuze in het afgelopen jaar. Heeft u een Sharpe Ratio van 2 of meer?

Gebruik controleerbare ratio’s

Misschien leest u ook de fora over beleggingen tegen het einde van het jaar en verbaast u zich over de hoge rendementen die beleggers hier noemen als er naar hun prestatie wordt gevraagd. Natuurlijk is er altijd een percentage beleggers dat het extreem goed doet, net zoals er beleggers zijn die grote verliezen maken. Het is echter geen goed idee om uw wijze van beleggen te baseren op resultaten die niet controleerbaar zijn. De Sharp Ratio wordt door managers van de grootste portefeuilles ter wereld gebruikt om hun performance te testen. Het is derhalve een beter idee om uw rendement ook hiermee te toetsen. Kies natuurlijk ook altijd voor een betrouwbare online broker. Een betrouwbaar overzicht vind u op onze website Onlinebrokers.nl. Zo maakt u altijd een veilige keuze bij een Europese broker.


Populair bij online brokers