Oplaadbare batterijen, ook bij groene energie


Dat een groot deel van de energie in de toekomst van de zon en wind zal moeten komen, is duidelijk genoeg. Om de transitieweg van fossiele brandstof te bereiken en de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 graden Celsius te houden, is ontwikkeling van hernieuwbare energie nodig en dan zal men in de eerste plaats denken aan zon en wind. Maar beide bronnen zijn nu eenmaal ook erg grillig. De hoeveelheid die wordt geleverd is erg afhankelijk van de weersomstandigheden en verschilt dus van dag tot dag. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze vormen van energie is het dus noodzakelijk om over goede en efficiënte batterijen te kunnen beschikken. Het is voor de wetenschappers momenteel een uitdaging om te komen tot een opslag van energie die economisch efficiënt genoeg is om ook gebruik bij minder gunstige omstandigheden mogelijk te maken.

Oplaadbare batterijen die sneller opladen en langer meegaan

Energieopslag is op vele wijzen mogelijk. Zo kan overtollige elektriciteit bijvoorbeeld worden gebruikt om water naar een hoog bassin te pompen. Later kan dit dan weer worden omgezet in energie door het terug te laten stromen naar een lager reservoir. Een andere methode is om water te elektrolyseren en de vrijkomende zuurstof te verbranden. Stikstof kan vloeibaar worden gemaakt en dan tijdelijk worden gebruikt voor energieopslag. Maar deze methoden zullen niet volstaan om voldoende energie op te slaan op een economisch verantwoorde wijze. Oplaadbare batterijen zullen dus noodzakelijk zijn en verder moeten worden ontwikkeld.

Ontwikkelingen die in de gaten moeten worden gehouden

Een belegger die zich richt op de toekomst heeft oog voor de nieuwe technologieën. Op het gebied van oplaadbare batterijen zijn er een aantal in ontwikkeling momenteel.

– Lithium-ion batterijen zijn de meest technologisch ontwikkelde batterijen die momenteel te koop zijn. Ze kunnen snel worden opgeladen, kunnen veel energie bevatten en gaan relatief lang mee. De best mogelijk prestatie van een dergelijke batterij zou zijn dat deze in 6 minuten kan worden opgeladen en dan in een elektrische auto goed is voor 320 kilometer.

– Natrium-ion batterijen zouden vergelijkbare prestaties kunnen leveren als Lithium-ion exemplaren Het grote voordeel van deze soort batterijen is echter dat ze veel goedkoper kunnen worden geproduceerd. De productie moet wel bij hoge temperaturen plaatsvinden, wat weer nadelen oplevert.

– Lithium-Zwavel batterijen zouden de voordelen van Lithium-ion en Natrium-ion exemplaren kunnen combineren. Maar er moet op dit gebied nog veel onderzoek worden gedaan. Naar verwachting zal productie op grote schaal pas in 2025 kunnen plaatsvinden.

Welk bedrijf zet de juiste batterij in de markt?

Het bedrijf dat de juiste batterij weet te ontwikkelen voor de nabije toekomst zal op een enorme markt kunnen rekenen. Weet u deze onderneming te traceren? Een positie via een betrouwbare online broker op deze site ligt dan voor de hand.


Populair bij online brokers