Nieuwe miljardenclaim boven het hoofd van Nederlandse banken?


ABN AMRO meldde deze week ongeveer € 250 miljoen rente te gaan terugbetalen aan klanten inzake rente op hun doorlopend krediet. De bank maakt die keuze, omdat Kifid (het financieel klachteninstituut) de Rabobank in een eerdere procedure daartoe heeft gedwongen. Het bleek dat de ABN AMRO evenals de Rabobank jarenlang de rente op doorlopende kredieten niet afdoende heeft verlaagd als daar volgens de ontwikkeling van de marktrente aanleiding toe was. Nu lijkt het er echter op dat deze kwestie nog maar een begin is geweest en de muis nog een flinke staart gaat krijgen.

Waar draait de bankenkwestie nu precies om?

In Nederland zijn er nog veel meer financiële producten met een variabele rente zoals hypotheken,  persoonlijke lenigen, rood staan bij de bank en ook veel leasecontracten. In al die gevallen beweegt de rente mee met de marktrente. Volgens de advocaten van de claimgroep Qollect is er in Nederland een constante praktijk geweest dat banken de variabele rente altijd in eigen voordeel hebben uitgelegd.

Als de rente steeg, werd die met onmiddellijke ingang aan de klant in rekening gebracht. Indien de rente lager werd, gebeurde aanpassing later, gedeeltelijk of in het geheel niet. Hierdoor zou in de afgelopen jaren een bedrag tussen de € 4 en € 17 miljard in Nederland te veel rente in rekening zijn gebracht. Een massaclaim is in voorbereiding indien de banken niet bereid zijn tot een compromis.

Hoe liggen de kansen voor beide partijen?

Juristen schatten de kansen van Qollect hoog in. Indien de praktijk inderdaad zoals geweest als wordt beschreven, is de zaak juridisch zo klaar als een klontje. Tenzij het eenduidig was overeengekomen, is er geen enkele reden waarom banken meer van een renteverlaging zouden mogen profiteren dan hun cliënten. Dat zou immers neerkomen om onrechtvaardige zelfverrijking.

De individuele banken zeggen nog geen informatie te hebben over een mogelijke claim op dit punt. Ze wijzen erop dat voor iedere product met een variabele rente voorwaarden, doelgroepen en leerdoelen zijn. Voor beleggers in bankaandelen is het in ieder geval een punt van aandacht. Mogelijk is er sprake van een storm in een glas water. De eerdere procedure met betrekking tot de variabele renteberekening bij doorlopende kredieten is op dat punt echter een niet bepaald goed voorteken. Heeft u als particuliere belegger nog voldoende vertrouwen in de grote Nederlandse banken? De financiële sector is groter dan alleen de banken, bij de betrouwbare online brokers op deze site vindt u een groot aantal producten.


Populair bij online brokers