Kredietwaardigheid, ratings en kredietbeoordelaars


Onder kredietwaardigheid verstaan we het vermogen van een bedrijf (maar ook een overheid) om alle betalingsverplichtingen na te komen. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in een rating. Deze rating wordt bepaald door onafhankelijke kredietbeoordelaars, waarvan Standard & Poor’s en Moody’s de bekendste zijn. Voor lange termijnmarkt loopt de rating van AAA voor een hoge kredietwaardigheid tot C waarbij een acuut gevaar voor faillissement bestaat. De rating D betekent dat de betalingen zijn gestopt, meestal is dan al surseance van betaling aangevraagd. Leningen met een rating van BBB of hoger noemt men in principe kwaliteitsleningen. Daaronder is het risico van niet terugbetaling aanwezig tot hoog. Dit soort leningen worden ook wel aangeduid met de Engelse term junk-bond (rommelobligaties). Ook bedrijven krijgen vaak een eigen rating.

Standard & Poor’s

Standard & Poor’s is wellicht de meest bekende kredietbeoordelaar ter wereld. Het bedrijf heeft ook een eigen notering aan de New York Stock Exchange.

Het bedrijf ontstond in 1941 door een fusie van Standard Statistics Bureau en H.W. Poor Co. In 1966 werd het bedrijf onderdeel van McGraw Hill. De huidige naam is S&P Global. Het belangrijkste onderdeel van S&P Global is de ratingservice die de kredietboordeling doet. Standard & Poor’s kwam (evenals concurrent Moody’s) zwaar onder vuur te liggen in de nasleep van de kredietcrisis.

Producten die het ‘stempel’ AAA kregen en daarmee als zeer betrouwbaar werden aangeprezen, bleken achteraf onvoldoende te zijn beoordeeld, ten dele door de complexe structuur, maar wellicht ook omdat de oordelen commercieel gekleurd waren. Standard & Poor’s heeft in 2015 een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie en een aantal staten. Bij de schikking heeft het bedrijf een boete betaald van $ 1,5 miljard. Onderdeel van de schikking is dat S&P ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd.

Deze kwestie heeft het vertrouwen in het systeem van kredietbeoordeling ernstig aangetast. Omdat de kredietbeoordelaars alleen ratings afgeven indien ze daarvoor worden betaald, hebben bepaalde overheden waaronder de Nederlandse er voor gekozen niet langer te betalen en krijgen deze geen rating meer.

Bij de koersvorming speelt de rating nog steeds een rol

Ondanks het feit dat het imago van de kredietbeoordelaars is aangetast, spelen de ratings nog steeds een belangrijke rol. Sommige institutionele beleggers hebben in hun statuten staan dat ze alleen in producten mogen beleggen die een bepaalde minimale rating hebben. Ook voor een particuliere belegger is het zeker van belang voor de beoordeling van een bedrijf om kennis te nemen van de rating. Aanpassing daarvan heeft ook vaak een grote invloed op de koersvorming. Houd hiermee dan ook rekening bij het samenstellen van uw portefeuille.


Populair bij online brokers