Is kernenergie een kans voor beleggers?


Bijna dagelijks is er wel nieuws over energie en het klimaat. Daarbij liggen de standpunten van partijen vaak zo onwrikbaar vast dat men feiten wel eens over het hoofd wil zien. Een van de bijzondere ontwikkelingen die veroorzaakt is door het maken van machines en apparaten die energiezuinig zijn, noemt met de paradox van Jevons. Het is namelijk bij onderzoek gebleken dat juist het energiezuinig zijn, leidt tot extra gebruik. Ledverlichting heeft overal geleid tot een forse toename in het gebruik van licht. Auto’s die zuinig zijn leiden tot meer gereden kilometers. Dit soort effecten zorgt ervoor dat het energiegebruik niet afneemt en dat is iets dat in de berekeningen en modellen niet wordt meegenomen.

Kernenergie als noodzaak?

Nederland heeft geen echte traditie met kernenergie, in tegenstelling tot landen zoals Frankrijk en Zweden. Natuurlijk is de herinnering aan Tsjernobyl beslist nog levendig en dat betekent dat de meeste burgers in Europa ook liever geen nieuwe kerncentrales zien als dat niet absoluut noodzakelijk is. Nu is gebleken dat de maatregelen die tot op heden zijn genomen duidelijk niet effectief zijn geweest om de klimaatverandering tegen te gaan, is er een veranderde houding waar te nemen als het gaat om kernenergie. Een deel van de experts denkt dat we alles uit de kast moeten halen als we de klimaatverandering werkelijk nog een halt willen toeroepen. De maatregelen die tot op heden zijn genomen, lijken immers op een complete mislukking te zijn uitgelopen. Kernenergie is daarbij een bron van CO2 vrije energie die we niet zullen kunnen missen.

De belangrijkste milieuorganisaties, zoals Greenpeace en het Wereldnatuurfonds blijven zich volledig richten op een toekomst waarbij de hele energievoorziening moet worden gerealiseerd door hernieuwbare energie. Dat lijkt een roekeloze strategie, omdat natuurlijk zeker is dat de fossiele brandstoffen eindig zullen zijn en er in ieder geval een volwaardig alternatief moet zijn. Het is nu eenmaal een feit dat zonne- en windenergie onbetrouwbaar zijn wat opbrengst betreft. Daarnaast denken experts ook dat men de effecten van grootschalige projecten van zonne- en windenergie onderschat. Is de burger bereid om in dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, de natuurgebieden op te offeren voor velden vol zwarte zonnepanelen of windmolens?

Wat verwacht u?

Kernenergie zal nooit een ideaal alternatief vormen, omdat er geen oplossing voor kernafval in zicht is en risico’s niet zijn uit te sluiten. Toch is ook voor u als belegger de vraag of de toekomst kernenergie weer tot noodzaak zal maken. Kiest u in uw portefeuille voor beleggingsproducten die verband houden met kernenergie, dan is dat mogelijk via de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers