Is ‘Katowice’ ook een dreun voor de ‘groene’ beleggers?


Dat er iets moet worden gedaan aan het klimaatprobleem is iets dat 75% van de Nederlanders inmiddels onderschrijven. Dat het veranderende weerbeeld in ons land en in grote delen van de wereld veroorzaakt lijkt te worden door een grote CO2-uitstoot wordt in ons land door een grote meerderheid ook geloofd. De mislukking van de bijeenkomst in Katowice, waar gesproken is over het halen van de klimaatdoelen van Parijs, is dan ook als een teleurstelling overgekomen in dit jaar dat nog maar zo kort onderweg is.

Wat wordt er van ons land verwacht?

In het regeerakkoord staat opgenomen dat in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49% moet zijn verminderd ten opzichte van het peiljaar 1990. Inmiddels zijn er dus al 28 jaar verstreken van de periode waarin deze doelstelling moet worden bereikt. Het kan daarbij als een ontgoocheling worden beschouwd dat de CO2-uitstoot momenteel nog op hetzelfde niveau ligt als in dat gekozen peiljaar. Met nog minder dan 1/3 deel van de totale periode voor de boeg, is er dus beslist veel werk aan de winkel. De gemeenschap zal nu geheel aan de slag moeten en bovendien moeten de investeringen worden gefinancierd. Daarbij kan het een groot probleem worden dan meer dan de helft van de Nederlanders niet bereid lijkt te zijn om de portemonnee te trekken om mee te betalen aan milieu-oplossingen. Met name het idee om in de komende jaren alle woningen in ons land onafhankelijk te maken van verwarming door aardgas heeft veel kwaad bloed gezet. De experts rollen over elkaar om te vertellen hoe enorm die investering dan wel zal moeten worden. Op dit moment lijken maar weinig landgenoten bereid de spaarpot om te keren of een nieuwe hypotheek te nemen om de gasinstallatie te vervangen. Daarbij is het ook nog eens onduidelijk of er via groen gas toch nog een oplossing is voor dit probleem.

De ontwikkeling in het bedrijfsleven

Hoewel er dus nog geen teruggang in de CO2-uitstoot is gerealiseerd, staat het bedrijfsleven beslist te popelen om zich op die markt te storten. Er zijn in ons land inmiddels 250 ‘green’ startups waarvan er enkele al potentieel zeer succesvol kunnen worden aangemerkt. Ook de beursbedrijven tonen zich zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen die ook voor het milieu minder schadelijk zijn. De laissez-faire gedachte uit Katowice bij bestuurders lijkt dus niet tot stilstand in het bedrijfsleven te hebben geleid. Voor beleggers een idee om in het achterhoofd te houden. Ook als het op groene beleggingen aankomt, kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.


Populair bij online brokers