Centrale banken spelen weer een hoofdrol


Macro-cijfers zijn weer aan de orde, in afwachting van de bedrijfscijfers over het eerste kwartaal van 2019. De afgelopen week was er opluchting over het banencijfer uit de VS. Het aantal nieuwe banen was meer toegenomen dan was verwacht en dat betekende dat de zorgen over de Amerikaanse economie weer wat naar de achtergrond werden gedrongen. President Trump maakte van de gelegenheid gebruik om weer de aanval te openen op de Centrale Bank. De Amerikaanse president wil al een tijdje dat de FED de rente weer verlaagt en het monetair beleid versoepelt. Hij is ervan overtuigd dat de maatregelen van de FED hebben gezorgd voor een lagere economische groei in de VS. Eerder was het een topadviseur van het Witte Huis die pleitte voor een renteverlaging. Hij benadrukte wel meteen dat zijn woorden niet waren bedoeld als een aanval op de onafhankelijke positie van de Centrale Bank.

Speculaties over opvolging Draghi

In de EU gaat de speculatie verder over de opvolging van Draghi. De naam van de Duitser Weidmann wordt nog steeds vaak genoemd, maar bij iedere nieuwe voorzitter van de ECB wordt vooral gekeken naar het machtigste land in de EU. Maar voorlopig is het nog Draghi die alle ogen van de financiële wereld op zich gericht weet als hij het rentebesluit van de ECB komt toelichten. Dat zal naar verwachting het belangrijkste moment van de beursweek gaan worden. Er zijn natuurlijk al eerder belangrijke besluiten genomen en aangekondigd. Onder Draghi zal er geen renteverhoging komen en blijft de monetaire ruimte bestaan met ook nog een extra rondje steun voor de banken. Voor de korte termijn is daarmee het beleid van de ECB al gemaakt. Maar het draait nu natuurlijk om de details die moeten worden toegelicht. Onder welke voorwaarden wordt de steun aan banken verleend en hoe denkt Draghi deze te beschermen tegen een negatieve rente? Op dezelfde woensdag moet er door de EU ook weer een besluit worden genomen over het feit of Groot-Brittannië nog een extra jaar bij de EU mag blijven horen. De kenners wezen al op het nieuwe woord dar EU-president Tusk gebruikte voor deze ‘soap’ met potentieel ernstige gevolgen: flextension. Dat zou zoveel moeten betekenen dat het Verenigd Koninkrijk de vrijheid krijgt om nog een jaar te blijven, maar gedurende dat jaar ook weg mag.

De beurzen reageren op vele verschillende zaken. Wilt u daarvan profiteren, beleg dan bij een van de betrouwbare online brokers op deze site.  


Populair bij online brokers